Viimeisimmät

55.90€
Mikä on Amazon lahjakortti?Amazon Gift Card on prepaid lahjakortti, jonka kanssa voit ...
29.00€
Mikä on Amazon lahjakortti?Amazon Gift Card on prepaid lahjakortti, jonka kanssa voit ...

Sopimusehdot

1. Yleiset ehdot
Verkkosivujen omistaja ja palveluntarjoaja
PTTAT Tmi
Y-tunnus: 2068225-6
Kraatarinkau 3 B 17
20610 Turku
Asiakaspalvelu:
info@lahjakorttipuhelimella.fi
Puhelin:  0417006923

Lahjakortin tilaajan täytyy olla vähintään 18-vuotias.Lahjakortin tilaajan täytyy olla vähintään 18-vuotias tai alaikäisellä pitää olla vanhempien kirjallinen suostumus käyttää palvelua.

2. Osapuolet

Sopimusehtojen osapuolina ovat www.lahjakorttipuhelimella.fi, jäljempänä (palvelun tarjoaja) ja palvelun käyttäjä, jäljempänä (asiakas).

3. Tuotteiden toimitus ja muut ehdot

 • Matkapuhelimen tulee olla tilaajan nimissä tai matkapuhelinliittymän omistajan suostumus käyttää liittymää lahjakorttien tilaamiseen.
 • Lahjakortteja toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitseviin postiosoitteesiin (ei poste restante osoitteisiin).
 • Lahjakortit pyritään postittamaan joka päivä kello 15:00. Tilaukset tulevat postitse kotiin seuraavana päivänä tai viimeistään muutaman arkipäivän sisällä. Varaamme korttien toimitukseen 1-5 arkipäivää, joten tilaa lahjakortit aina reilusti ajoissa.
 • Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus palauttaa tilaamansa tuote 14 vuorokauden sisällä tuotteen vastaanottamisesta.
 • Normaalista paketin palautuksesta veloitamme 2€/paketti. Sähköpostilla toimitettava tuotteiden palautuskulut ovat 5€/paketti.
 • Peruutusilmoitus tulee lähettää sähköpostilla info(at)lahjakorttipuhelimella.fi.
 • Palvelun tarjoajalla on oikeus postittaa 10 euron tai muun summan hintaisia kortteja, siten että tilaussumma tulee täyteen.
 • Lahjakorttipuhelimella.fi ei ole vastuussa kolmannen osapuolen, tai jonkun muun ennalta arvaamattoman ja ylitsepääsemättömän Force Majeure-esteen aiheuttamasta toimituksen myöhästymisestä tai tilauspaketin katoamisesta. Postilla kestää päänsääntöisesti 1-5 arkipäivää kirjepostin toimituksessa.

  • Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus palauttaa tilaamansa tuote 14 vuorokauden sisällä tuotteen vastaanottamisesta.
  • Normaalista paketin palautuksesta veloitamme 2€/paketti.
  • Peruutusilmoitus tulee lähettää sähköpostilla info(at)lahjakorttipuhelimella.fi.
  • Digitaaliset tuotteet ovat kertakäyttöisiä ja tuotekoodin vastaanottaminen vastaa paketin avaamista. Tämän vuoksi toimivilla, toimitetuilla tuotteilla ei ole palautus- tai vaihto-oikeutta!

  5. Vastuut ja rajoitukset

  Reklamaatiot ja vaatimukset tulee osoittaa palvelun tarjoajalle osoitteeseen  info(at)lahjakorttipuhelimella.fi

  6. Tuotteiden maksaminen

  Ostot suoritetaan palvelun tarjoajan tarjoamilla maksuvälineillä. Hinnat sisältävät lahjakortin, postikulut, maksunvälitys- ja operaattorikulut.

  7. Tuotteiden maksaminen

  Palvelun tarjoajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta estää käyttäjien pääsy palveluun, jotka toimivat sääntöjen tai lain vastaisesti. Väärinkäytöksistä ilmoitetaan aina viranomaisille.

  8. Palvelun keskeytys

  Palvelun tarjoajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta estää käyttäjien pääsy palveluun, jotka toimivat sääntöjen tai lain vastaisesti tai aiheuttaa verkkokaupan toiminnalle tahallista haittaa. Väärinkäytöksistä ilmoitetaan viranomaisille.

  9. Asiakasrekisteri

  Palvelun tarjoajalla ja palvelun tarjoajan yhteistyökumppaneilla on oikeus lähettää markkinointi- ja mainosmateriaalia, mikäli asiakas ei nimenomaisesti kiellä tietojensa käyttöä edellä mainittuun tarkoitukseen. Palveluntarjoaja ei luovuta asiakkaan yhteystietoja palvelun tarjoajan ulkopuoliseen käyttöön. Käyttäjä hyväksyy, että hänen luovuttamiaan tietoja voidaan mahdollisesti käsitellä kaupan palveluiden ja toiminnan hoitamista varten. Henkilö tiedot rekisteröidään palvelun tarjoajan omaan asiakasrekisteriin. Tietoja ei luovuteta tai myydä kolmannelle osapuolelle, ellei kyseessä ole viranomainen.

  10. Erimielisyyksien ratkaiseminen

  Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista neuvottelemalla palvelun tarjoajan ja asiakkaan kesken, asiakas voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi). Tässä sopimussuhteessa käytetään suomen kieltä ja sovelletaan Suomen lakia.

  11. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  Tietolähteenä on käyttäjä itse, verkkopalveluun rekisteröitymisen tai käytön yhteydessä.

  12. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  Henkilötiedot:
  - henkilön etu- ja sukunimi
  - sähköpostiosoite
  - osoitetiedot
  - asiakasnumero
  - puhelinnumero
  - IP-osoite
  - käyttäjänimi, käyttäjätunnus, salasana

  Tilaustiedot:
  - tilatut tuotteet
  - tuotteiden kustomoinnit
  - tilauksen summa
  -tilauksen toimitusosoite
  - toimitustapa
  - tilauksen maksutapa
  - tilauksen ajankohta
  - asiakkaan mahdollisesti antamat tilauksen lisätiedot (esim. ovikoodi)
  - IP-osoite
  -selaimen tunniste (user agent)
  - asiakaspalvelutilanteessa mahdollisesti syntyneet nauhoitteet

  Viestintätiedot:
  - Kommentit, arvostelut tai palautteet, viestintätiedot (esim. sähköposti, facebook ja tekstiviestikeskustelut )

  Muut tiedot:
  - Tieto, jota tarjoat meille vapaaehtoisesti käyttämällä nettisivustoa, sovellusta tai näihin liittyviä aktiviisuuksia, mutta myös muista lähteistä kuten sosiaalisesta mediasta ja muista (julkisista) tietokannoista (esim. toisen alustan käyttäjätunnus).

  13. TIETOJEN LUOVUTUS

  Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan PTTAT tmi:n käytössä, paitsi PTTAT tmi:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta PTTAT tmi:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole PTTAT tmi:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

  14. TIETOJEN SÄILITYSAIKA

  Henkilörekisterissä voidaan henkilötietojasäilyttää niin kauan kuin se on tarpeellista rekisterinpitäjän toiminnan kannalta.


  15. TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

  PTTAT Tmi:n lahjakorttipalvelun käyttäjällä on henkilötietolain 26 § ja 30 §:n mukainen on oikeus tarkastaa rekisteritietonsa ja kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suora- tai muuta markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
  Tarkastus- ja kielto-oikeutta koskevat pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona alla olevassa osoitteessa tai lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla osoitteella:
  Lisätietoja ja -ohjeita tarkastus- ja/tai kielto-oikeuden käytöstä voi pyytää myös puhelimitse rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä: Pouya Mohammadi puh. 0417006923


  16. REKISTERIN SUOJAUS

  Manuaalista aineistoa ei ole.Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.


  17. Valituksen tekeminen

  Mikäli Käyttäjä katsoo, että henkilötietojen käsittelytoimemme ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisia, voit tehdä asiasta valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle. Paikallisena valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutettu www.tietosuoja.fi.

  18. SINUN OIKEUTESI

  Oikeus saada pääsy tietoihin
  Sinulla on oikeus saada pääsy käsittelemiimme sinua koskeviin henkilötietoihin. Voit nähdä tiettyjä tietojasi lahjakorttipuhelimella.fi Palvelun käyttäjätilisi kautta tai pyytämällä meiltä kopion keräämistämme henkilötiedoistasi.

  Oikeus peruuttaa suostumus
  Mikäli käsittely perustuu Käyttäjän antamaan suostumukseen, Käyttäjä voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi rajoittaa Käyttäjän mahdollisuuksia käyttää lahjakorttipuhelimella.fi Palveluitamme. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta käsittelemien henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

  Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Sinulla on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään säilyttämämme virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ottamalla meihin yhteytä. Voit korjata tai päivittää joitakin sinua koskevia henkilötietojasi Lahjakorttipuhelimella.fi Palveluiden käyttäjätilisi kautta.

  Oikeus vaatia tiedon poistamista
  Lähetä pyyntösi meille postitse. Vapaamuotoinen pyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna yllämainituille rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita tarvittavat tunnistetiedot, jotta tietojen hakeminen järjestelmästä on mahdollista. Me poistamme tietosi, jos kumoat suostumuksesi, jos tiedot eivät enää ole olennaisia sitä tarkoitusta varten, mihin ne on tallennettu, tai jos laki kieltää tietojen tallentamisen.

  Oikeus vastustaa
  Voit vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin lahjakorttipuhelimella.fi Palveluidemme tarjoamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Vastustaminen saattaa kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää lahjakorttipuhelimella.fi Palveluitamme.

  Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä
  Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi, kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntösi ovat käsiteltävänä ja/tai kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä tietojasi. Tämä saattaa kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää Lahjakorttipuhelimella.fi Palveluitamme.

  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

  Oikeuksien käyttäminen
  Yllämainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä allaoleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: Käyttäjän koko nimi, yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää Käyttäjän henkilöllisyyden todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

  PTTAT Tmi

  Y-tunnus: 2068225-6

  Kraatarinkau 3 B 17

  20610 Turku

  Asiakaspalvelu: info@lahjakorttipuhelimella.fi

  Puhelin:  0417006923

  Me poistamme tietosi, jos kumoat suostumuksesi, jos tiedot eivät enää ole olennaisia sitä tarkoitusta varten, mihin ne on tallennettu, tai jos laki kieltää tietojen tallentamisen.